Miljö & Kvalité

PABAB skall i största möjliga mån sträva efter att välja miljövänligt material av hög kvalité och hållbarhet. 

Vi skall systematiskt i vårat arbetet sträva efter att sortera vårat material för återvinning så långt som det är möjligt. Antingen sker detta vid större entreprenader på byggarbetsplatsen i avsett sopkärl.
Eller vid mindre projekt och serviceuppdrag på vår miljöstation som vi har upprättat vid vårat kontor.

Vi strävar efter att välja produkter av hög kvalité och livslängd för att värna om djur och natur och att kunden skall känna sig trygg med materialet som installerats.

Vi strävar efter att ha bränslesnåla bilar med lågt utsläpp och ska i största möjliga mån minimera antalet resor mellan kunder och grossister, för kundens bästa, vårt bästa och naturens bästa.
Service av bilarna skall ske efter tillverkarens anvisning.