Avslutade projekt

Här nedan följer en del av de entreprenader och projekt vi har varit med och slutfört samt en liten kort förklaring av vad vi utfört.

Stampen

"Ombyggnad av vindsförråd till lägenheter i området stampen i göteborg för Skandia Fastigheter.
Här omvandlades även gamla kontorslokaler till 30 nya lägenheter där vi utförde all elinstallation med kraft, belysning och fiber."

Surte Kapell

"Nybyggnad av personalutrymme för Svenska Kyrkan. Vi utförde all elinstallation, belysning och kraft."

Glasmästaregatan

"Tillbyggnad samt ROT-renovering av lägenheter på Glasmästaregatan för Bostadsbolaget Poseidon AB.
Vi utförde all elinstallation med belysning, kraft, data och utbyte till nytt porttelefonsystem."

Askims Församlingshem

"Nybyggnad av nytt församlingshem och askgravlund för Svenska Kyrkan i Askim.
Här har vi utfört all elinstallation såsom, kraft, belysning, brandlarm, inbrottslarm, passersystem, KNX och datanät"