Avslutade projekt

Här nedan följer en del av de entreprenader och projekt vi har varit med och slutfört samt en liten kort förklaring av vad vi utfört.

Frölunda Kulturhus

"Lokalanpassningar i Frölunda Kulturhus.
Installation av belysning, kraft och säkerhet.
"

Volvo PV

"Lokalanpassningar av kontor på Volvo PV. Installation av ny kraft, belysning, data och säkerhet."

Noas Ark

"Nyggnad av djurhus och diverse ombyggnader av befintliga installationer för Svenska Kyrkan i Onsala. Vi utför kraft-, belysnings- och värmeinstallationer."

Jungmannsgatan

"Nybyggnad samt ROT-renovering av lägenheter på Jungmannsgatan för Ivar Kjellbergs Fastighet AB.
Vi utför nya elinstallationer som kraft, belysning och datanät.
"

Tölö Kapell

"Om och tillbyggnad av kapell vid Tölö Kyrka för Svenska Kyrkan. Här ska en helt ny anläggning byggas med belysnings-, kraft- och säkerhetsinstallationer."

Solgårdarna

"Ombyggnad av vindsförråd till lägenhetsytor för BRF Solgårdarna. Ny kraft, belysning och värmegolv."

Stampen

"Ombyggnad av vindsförråd till lägenheter i området stampen i göteborg för Skandia Fastigheter.
Här omvandlades även gamla kontorslokaler till 30 nya lägenheter där vi utförde all elinstallation med kraft, belysning och fiber."

Surte Kapell

"Nybyggnad av personalutrymme för Svenska Kyrkan. Vi utförde all elinstallation, belysning och kraft."

Glasmästaregatan

"Tillbyggnad samt ROT-renovering av lägenheter på Glasmästaregatan för Bostadsbolaget Poseidon AB.
Vi utförde all elinstallation med belysning, kraft, data och utbyte till nytt porttelefonsystem."

Askims Församlingshem

"Nybyggnad av nytt församlingshem och askgravlund för Svenska Kyrkan i Askim.
Här har vi utfört all elinstallation såsom, kraft, belysning, brandlarm, inbrottslarm, passersystem, KNX och datanät"