Pågående projekt

Här nedan följer de projekt och entreprenader som är igång just nu.

Jungmannsgatan

"Nybyggnad samt ROT-renovering av lägenheter på Jungmannsgatan för Ivar Kjellbergs Fastighet AB.
Vi utför nya elinstallationer som kraft, belysning och datanät.

Klart våren 2018."

Tölö Kapell

"Om och tillbyggnad av kapell vid Tölö Kyrka för Svenska Kyrkan. Här ska en helt ny anläggning byggas med belysnings-, kraft- och säkerhetsinstallationer.
Klart hösten 2018."

Solgårdarna

"Ombyggnad av vindsförråd till lägenhetsytor för BRF Solgårdarna. Ny kraft, belysning och värmegolv.
Klart 2018."

Noas Ark

"Nyggnad av djurhus och diverse ombyggnader av befintliga installationer för Svenska Kyrkan i Onsala. Vi utför kraft-, belysnings- och värmeinstallationer.
Klart sommar 2018."

Volvo PV

"Lokalanpassningar av kontor på Volvo PV. Installation av ny kraft, belysning, data och säkerhet.
Klart sommar 2018."

Frölunda Kulturhus

"Lokalanpassningar i Frölunda Kulturhus.
Installation av belysning, kraft och säkerhet.

Klart 2019"