Medarbetare

Peter Andersson
VD
0706-661169

peter@pabab.net

Peter Rödin
Installatör

0703-987789
peters@pabab.net

Robert Andersson
Installatör
0700-917751

robert@pabab.net

Niklas Edvardsson
Installatör
0703-987855

niklas@pabab.net

Henric Nissen
Installatör
0761-016810

henric.nissen@pabab.net

Peter Rasmusson
Installatör

0761-632580
-

Artin Arefi
Lärling
-

-

Viktor Almhem
Installatör
0735-253607

-

Victor Westerberg
Installatör

0706-565033
victor@pabab.net

Mathias Oldenburg
Installatör

0768-141157
mathias@pabab.net

Björn Tilly
Installatör
-

-