Miljöpolicy

PABAB skall i största möjliga mån sträva efter att välja miljövänligt material av hög kvalité och hållbarhet. 
Vi skall systematiskt i vårt arbete sträva efter att sortera vårat material för återvinning så långt som det är möjligt. Antingen sker detta vid större entreprenader på byggarbetsplatsen i avsett sopkärl.
Eller vid mindre projekt och serviceuppdrag på vår egen miljöstation.

Vi strävar efter att välja produkter av hög kvalité och livslängd för att värna om djur och natur och att kunden skall känna sig trygg med materialet som installerats.